Καθαρίζω “My Way”

Καθαρίζω “My Way” η αποστολή…¨καθαρίζω My Way¨ εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία!!! Μία ακόμη διοργάνωση από τον Ρ.Ο.ΤΑ. με κοινωνικό ¨πρόσωπο¨…