ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΑ

1)Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων
2)Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων κάθε ομίλου
3)Επιτροπή Τεχνικού Ελέγχου κάθε ομίλου

1.H Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων αποτελείται από μέλη διορισμένα από τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομίλων – Λεσχών που διοργανώνουν αγώνα του Πρωταθλήματος  (δύο μέλη από κάθε Όμιλο) τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιήσει κάθε Όμιλος πριν από την αρχή της αγωνιστικής χρονιάς.

Οι εκπρόσωποι των Ομίλων για την Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων θα έχουν γραπτή εντολή εκπροσώπησης από τον Όμιλο – Λέσχη τους. Όλοι οι Όμιλοι – Λέσχες είναι ίσοι μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι αποφάσεις στο Όργανο παίρνονται πλειοψηφικά.

Κάθε Όμιλος –  Λέσχη έχει μία ψήφο.

Στην περίπτωση συνδιοργάνωσης αγωνιστικής σε κάποια πόλη, από δύο ή και περισσότερους Ομίλους – Λέσχες, η ψήφος (της Πόλης – Αγωνιστικής, ανεξαρτήτως αριθμού συνδιοργανωτών) στις αποφάσεις παραμένει μία.
Ένα άτομο από τα δύο κάθε Ομίλου, είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκεται και να εκπροσωπεί τον Όμιλό του, στους αγώνες του Πρωταθλήματος, έχοντας μαζί με τους υπόλοιπους εκπροσώπους τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1) Να μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, την πιστή εφαρμογή του κανονισμού καθώς και να επιλαμβάνονται της ερμηνείας αυτού σε περίπτωση διαφωνιών.
2)Να εκδικάζουν τις τυχόν  ενστάσεις
3) Μετά την διεξαγωγή και του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων  συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος.
Την έκθεση αυτή παραδίδει στις διοικήσεις των Ομίλων σε εύλογο χρόνο και φυσικά πολύ πριν από την ημερομηνία τής απονομής των επάθλων του Πρωταθλήματος.

2.Η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων κάθε ομίλου, διορίζεται από το Δ.Σ του και έχει σκοπό:
Την  σχεδίαση, την οργάνωση και την εκτέλεση του αγώνα του Ομίλου – Λέσχης στον οποίο ανήκει.
Μέριμνα και ευθύνη  της επιτροπής είναι η τήρηση και η εφαρμογή των όσων προβλέπει ο κανονισμός.
Αυτή θα πρέπει να συνεργάζεται με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων και να ενημερώνει επί όλων των θεμάτων την Διοίκηση του Ομίλου της. Επίσης συντάσσει, και υπογράφει το πρακτικό του αγώνα, καθώς και εκδίδει τα αποτελέσματα.
Κάθε Όμιλος δικαιούται να προβάλει και να εκμεταλλευτεί  τους αγώνες (σπόνσορες, χορηγίες κ.λ.π.).
Εφόσον όμως βρεθεί γενικός σπόνσορας του Πρωταθλήματος, ο κάθε όμιλος θα έχει το μερίδιο που του αναλογεί.
3. H Επιτροπή Τεχνικού Ελέγχου επιλέγεται από την Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων  και έχει σαν σκοπό να διαπιστώνει εάν τα σκάφη και οι κινητήρες τηρούν τους όρους του κανονισμού, και να συμβουλεύουν την Οργανωτική Επιτροπή ως προς την κατάταξη των στις κατηγορίες.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν AΔEIA EKTEΛEΣHΣ ΠΛOΩN, φωτοτυπία της οποίας θα κατατίθεται.

Απαραίτητα λεμβολογιμένα με CE.

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν αποκλειστικά και μόνο σκάφη monohull.

Σκάφη τύπου catamaran, hovercraft & ιπτάμενα φουσκωτά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Σκάφη με νηολόγιο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ειδικά και μόνο για την κατηγορία Open Evolution υπάρχουν εξαιρέσεις. Λεπτομέρειες στις Κατηγορίες ΆΡΘΡΟ 10.                                                                                                                                   

2. Σκάφη με Δοκιμαστική άδεια πλοών (ΔΟΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

3. Σαν συστήματα πρόωσης επιτρέπονται μόνο όλοι οι εξωλέμβιοι κινητήρες. Μεταδόσεις κίνησης με συστήματα επιφανείας με άξονες τύπου Arneson, έσω – έξω κινητήρες με πόδια (stern drives) αλλά και τύπου Jet, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ειδικά και μόνο για την κατηγορία Open Εvolution υπάρχουν εξαιρέσεις. Λεπτομέρειες στις Κατηγορίες ΆΡΘΡΟ 10.
4. Οι κυβερνήτες & συγκυβερνήτες πρέπει να επιδεικνύουν και να καταθέτουν σε φωτοτυπία, άδεια χειριστή ταχυπλόου πριν τον 1ο τους αγώνα, επίσης στην αρχή της κάθε αγωνιστικής περιόδου θα καταθέτουν ιατρική γνωμάτευση (με ετήσια ισχύ) για την ικανότητα τους να συμμετάσχουν σε μηχανοκίνητο sport.
5.Τα παραστατικά της κάθε συμμετοχής, κατατίθενται στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου για όλες τις αγωνιστικές, θα πρέπει να είναι θεωρημένα με το γνήσιο της υπογραφής και ισχύουν για όλους τους αγώνες.

Προβλέπεται ποινή (-20 βαθμοί) για την περίπτωση που υπάρξει συμμετοχή πέραν της προθεσμίας κατάθεσης.

6. Είναι υποχρέωση των Ομίλων – Λεσχών να ελέγχουν τα έγγραφα των συμμετοχών που τους ανήκουν.

7. Κάθε Όμιλος – Λέσχη υποχρεούται να συμμετέχει το λιγότερο με 3 σκάφη σε κάθε αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 2

                                                               

 Μέτρα ασφαλείας                                                                                                                                    

1. Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης υποχρεούνται να φοράνε σε όλη την διάρκεια του αγώνα κράνος   (τύπου full face). Αποδεκτά χρώματα μόνο πορτοκαλί & κόκκινο.

Η ομάδα αίματος του κάθε αθλητή να αναγράφεται πάνω στο κράνος του.

2. Τα καθίσματα πρέπει να είναι Bucket.

3. Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης υποχρεούνται να φοράνε σε όλη την διάρκεια του αγώνα σωσίβιο εγκεκριμένου τύπου στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα και η ομάδα αίματος.
4. Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης υποχρεούνται να φοράνε σε όλη την διάρκεια του αγώνα quick stop.
5. Πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο στο σκάφος ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ και η OMAΔA AIMATOΣ του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη.
6. Κάθε σκάφος πρέπει να είναι υποχρεωτικά AΣΦAΛIΣMENO, ασχέτως  εάν η οργανωτική επιτροπή έχει προβλέψει ομαδική ασφάλιση. Δεν θα επιτρέπεται συμμετοχή σκάφους χωρίς ασφάλεια.

7. O κάθε αγωνιζόμενος είναι ο ίδιος υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια του αγώνα.
8. Σε κάθε περίπτωση η οργανωτική επιτροπή του κάθε Oμίλου δεν έχει καμία  αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να προκαλέσει υλικές ή σωματικές βλάβες στον αγωνιζόμενο ή σε τρίτους.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 Μέτρα ασφαλείας για διεξαγωγή αγώνων                                                                           

1.Για τη διεξαγωγή αγώνα ανοικτής Θάλασσας (Offshore) & αγώνα Circuit ταχύτητας πρέπει να έχει εξασφαλισθεί έγγραφη άδεια από τις αρμόδιες αρχές .
2. Nα υπάρχουν σκάφη ασφαλείας.
3. Ασθενοφόρο.
4. Ιατρός.
5. Πυροσβεστικό όχημα.
6. Δύτες ασφαλείας.

Και γενικά όλα όσα επιβάλουν οι αρμόδιες αρχές.                                                            

 

ΑΡΘΡΟ 4

Εφόδια σκάφους

1.Κάθε σκάφος πρέπει να φέρει υποχρεωτικά δύο (2) KINHTΑ  THΛEΦΩNΑ και ένα (1) VHF (σταθερό ή φορητό) αλλά και μία πορτοκαλί σημαία την οποία θα χρησιμοποιούν για να δηλώσουν (εκτός από την αναγγελία μέσω VHF)  βλάβη – πρόβλημα – ανάγκη παροχής βοήθειας κτλ

Σε κάθε δε περίπτωση  πρέπει να έχουν φροντίσει οι αγωνιζόμενοι με δική τους μέριμνα να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

Ειδικότερα, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (ακουστικά VHF) ώστε να μπορούν σε όλη την διάρκεια του αγώνα να ακούνε τον Αλυτάρχη του αγώνα.

2. Στα συμμετέχοντα σκάφη, πρέπει να υπάρχει η υποδομή πρόσδεσης ιμάντων ανύψωσης των σκαφών, καθώς και ιμάντες ανύψωσης για κάθε σκάφος, οι οποίοι θα είναι ρυθμισμένοι – ζυγισμένοι με ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα. (για οικονομία χρόνου στα ζυγίσματα των σκαφών και τις ρίψεις στην θάλασσα όπου είναι αναγκαίο) Προβλέπεται επιβολή ποινής -20 βαθμούς στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προϋπόθεσης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Βαθμολογία

Η βαθμολογία μιαs συμμετοχής προκύπτει προσθέτοντας τις επιδόσεις όλων των αγωνιστικών ημερών (επιδόσεις Offshore + Circuit)

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας δύο συμμετοχών, Πρωταθλήτρια θα είναι η ομάδα η οποία έχει φέρει καλύτερες επιδόσεις σε πρώτες θέσεις αθροιστικά σε αγώνες Circuit & Offshore.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε πρώτες θέσεις, Πρωταθλήτρια θα είναι η Ομάδα που έχει περισσότερες πρώτες θέσεις σε αγώνες Circuit.

Απονέμεται επίσης Πρωτάθλημα Ομίλων – Λεσχών, στο Όμιλο – Λέσχη που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, αθροίζοντας τους βαθμούς από τα σκάφη με τις 3 καλύτερες επιδόσεις (συνολική βαθμολογία αγωνιστικής Offshore + Circuit) ανά αγωνιστικό διήμερο, που τρέχουν στο Πρωτάθλημα με την σημαία του.

ΑΡΘΡΟ 6

Γενικά θέματα                                                                                                                                                                         

1. Για αγώνα ανοικτής θαλάσσης (Οffshore) η διαδρομή πρέπει να είναι συνολικά 50 ν.μ. με 2 αγώνες των 25 ν. μ. με 2 εκκινήσεις. Διαμόρφωση στίβου 10 γύροι Χ 2,5 ν. μ.

Για αγώνα Circuit ταχύτητας η διαδρομή πρέπει να είναι συνολικά 20 ν.μ. με 2 αγώνες των 10 ν. μ. με 2 εκκινήσεις. Διαμόρφωση στίβου 10 γύροι Χ 1 ν. μ.
2. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα το ξεφούσκωμα των αεροθαλάμων εξαιρείται η περίπτωση ζημιάς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, το σκάφος αποκλείεται.
3. Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος η αλλαγή συγκυβερνήτη η οποία πρέπει να δηλωθεί 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή της κάθε αγωνιστικής ημέρας προσκομίζοντας απαραίτητα άδεια χειριστή ταχυπλόου και ιατρική γνωμάτευση (άρθρο 1 παρ. 4). Επιτρέπεται η αλλαγή κυβερνήτη συγκυβερνήτη κατά την διάρκεια του αγώνα, για λόγους ασφαλείας. Επιτρέπεται επίσης ελεύθερα η εναλλαγή κυβερνήτη συγκυβερνήτη κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος. Η αλλαγή θα πρέπει να δηλώνεται πριν την εκκίνηση κάθε αγώνα. Μόνη προϋπόθεση ο ένας από τους δύο να είναι στο αρχικά δηλωμένο πλήρωμα.
4. O τεχνικός έλεγχος γίνεται την παραμονή των αγώνων σε χρόνο που θα έχει ορίσει και ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή του κάθε Ομίλου. Μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου τα σκάφη μένουν στο Park – ferme.

5. Μετά τον τερματισμό, σε περίπτωση που θα υπάρξει ένσταση το σκάφος, θα οδηγείται στο Park-ferme όπου θα ξαναπεράσει τεχνικό έλεγχο και θα εξετασθεί η ένσταση.

6. Κατά τον τεχνικό έλεγχο της 1ης αγωνιστικής θα δίδονται οι αριθμοί συμμετοχής που θα ισχύουν για όλο το πρωτάθλημα. Οι αριθμοί συμμετοχής δίδονται με βάση την τελική βαθμολογία της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου ανεξαρτήτου κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίδονται με βάση την καλύτερη συνολικά επίδοση σε χρόνο (αθροιστικά όλες οι αγωνιστικές). Στις νέες συμμετοχές δίδονται αριθμοί με βάση την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων συμμετοχής. Οι αριθμοί συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά εκατέρωθεν στο καπάκι του κινητήρα -ων και ένας επιπλέον μπροστά από το πηδάλιο. Μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή -10 βαθμών.

7. Δεν επιτρέπονται κινητά βάρη στο σκάφος. Οι δεξαμενές καυσίμων θα είναι μόνιμες και σταθερές.     Δεν θα είναι προσθαφαιρούμενες για τις ανάγκες του αγώνα. Μη συμμόρφωση επιφέρει αποκλεισμό από την Αγωνιστική.

8. Οι νικητές θα πρέπει να παρευρίσκονται στην απονομή με τις αγωνιστικές εμφανίσεις, χωρίς συνοδούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται από την οργανωτική επιτροπή με αφαίρεση 10 βαθμών στον συγκεκριμένο αγώνα. Εξαιρείται η περίπτωση των απονομών σε άλλο χώρο (δείπνο & λοιπά)  όπου θα πρέπει οι αγωνιζόμενοι να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Οργανωτική Επιτροπή κάθε Ομίλου έχουν δικαίωμα αναβολής ή και ματαίωσης του αγώνα εφόσον κατά την κρίση τους προκύψουν σοβαροί έκτατοι λόγοι. Οι λόγοι αναβολής – ματαίωσης, πρέπει να γίνονται γνωστοί εγγράφως στους συνδιοργανωτές Ομίλους- Λέσχες του Πρωταθλήματος 30 ημέρες πριν την διεξαγωγή της συμφωνιμένης – προκαθορισμένης αγωνιστικής  & η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αγωνιστικής πρέπει να έχει την σύμφωνη (πλειοψηφική) γνώμη των λοιπών διοργανωτών Ομίλων – Λεσχών.

10. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους αγώνες του Πρωταθλήματος, θα πρέπει να καταθέσουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά  στον χρόνο που θα ορίσει η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν επίσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους αναγραφόμενους όρους καθώς και ότι έχουν διαβάσει αποδέχονται και θα τηρήσουν τον κανονισμό.

11. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά τιμωρείται με αποκλεισμό. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαγωνιζομένων σε θέματα που αφορούν τον αγώνα τη λύση δίνει η Πανελλήνια Επιτροπή. Για άλλα θέματα ανάρμοστης συμπεριφοράς, την λύση θα δίνει η Οργανωτική Επιτροπή ή το Δ.Σ. του οργανωτή Ομίλου.

12. Κάθε οργανωτική επιτροπή πρέπει να φροντίζει για την ύπαρξη γερανού.

13. Υποχρεωτικά τα σκάφη πρέπει να έχουν καθίσματα bucket και ποδόγκαζο για λόγους ασφάλειας.    Μη συμμόρφωση επιφέρει αποκλεισμό από την Αγωνιστική.

14. Επιτρέπεται η αφαίρεση roll bar, ζελατίνας κονσόλας, και γενικά αλλαγές στα σκάφη με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

15. Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε τύπου προπέλας αλλά και βοηθημάτων (power lift κτλ) για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων.

16. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κινητήρα για οποιονδήποτε  λόγο (βλάβη κτλ) όσες φορές χρειασθεί.

17. H συμμετοχή που δηλώνεται στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου έχει δικαίωμα να αλλάξει σκάφος (ακόμη και με μοντέλο άλλης εταιρίας) μόνο για την ίδια κατηγορία, όσες φορές χρειασθεί, ακόμη & μέσα στο ίδιο αγωνιστικό διήμερο, κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος. Σε αυτή την περίπτωση μεταφέρονται οι βαθμοί που έχει συλλέξει ο αθλητής με το προηγούμενο σκάφος

Η τυχόν αλλαγή δηλώνεται έγκαιρα, ώστε να τύχει του απαραίτητου ελέγχου. Ο αριθμός συμμετοχής παραμένει ο ίδιος.

Επιτρέπεται επίσης σε κάποια συμμετοχή που δεν προλαβαίνει για όποιους λόγους να λάβει μέρος από την 1η Αγωνιστική στο Πρωτάθλημα, να μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε άλλη αγωνιστική.

18. Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να τοποθετήσουν μία αδιάβροχη κάμερα, για συλλογή οπτικοαουστικού υλικού που θα είναι στην διάθεση της Π.Ε. Μη συμμόρφωση θα επιφέρει ποινή -10 βαθμών ανά Αγωνιστική.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Διαφήμιση στα σκάφη                                                                                                                           

1. Κάθε σκάφος μπορεί να φέρει ελεύθερα ότι διαφήμιση θέλει.
2. Σε περίπτωση που οι διοργανωτές Όμιλοι ή η Πανελλήνια Επιτροπή εξασφαλίσουν κάποιες χορηγίες, οι αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επικολλήσουν τα αυτοκόλλητα που θα τους υποδειχθούν, σε εμφανή σημεία του σκάφους τους.Eενδεχομένη άρνηση για οποιονδήποτε λόγο επιφέρει ποινή -50 βαθμούς.       3. Κάθε σκάφος πρέπει να έχει από κάθε πλευρά 1μ. ελεύθερο μπαλόνι για την προβολή του Μεγάλου Χορηγού του Πρωταθλήματος

                                                    

ΑΡΘΡΟ 8                                                                                                                                              

Ενστάσεις                                                                                                                                          

1. Γίνονται δεκτές μέχρι και μία (1) ώρα μετά και τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους,

2. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ένσταση, της οποίας η εκδίκαση απαιτεί λίγο χρόνο, τόσο όσο να μην υπάρξει πρόβλημα στην εκδήλωση, κατά την κρίση  των διοργανωτών, τότε  θα  αναμένεται η απόφαση προκειμένου να γίνει η απονομή. Εάν όμως για την εκδίκαση απαιτείται αρκετός χρόνος, πάλι κατά την κρίση των διοργανωτών, τότε γίνεται η απονομή των επάθλων  και ακολουθεί η εκδίκαση της ένστασης.  Η  βαθμολογία καταγράφεται μετά την εκδίκαση και το αποτέλεσμα της ένστασης. Επίσης αναλόγως της κατάληξης της ένστασης θα αποδίδονται και τα κύπελλα στους διακριθέντες αθλητές.

3. Τα έγγραφα του τεχνικού ελέγχου (αντίγραφα τους) θα μπορούν να διατεθούν εντός πέντε ημερών από το πέρας του αγώνα σε οποιονδήποτε αγωνιζόμενο τα ζητήσει.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Έπαθλα                                                                                                                                                                             

1. Έπαθλο σε κάθε αγωνιστική ημέρα, παίρνουν οι 3 πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας (κυβερνήτης συγκυβερνήτης) σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης (Offshore) & Circuit ταχύτητας. Κύπελα απονέμονται ξεχωριστά: Offshore 1ος 2ος 3ος  & Circuit 1ος 2ος 3ος. Βαθμολογία : αθροιστικά Offshore + Circuit.

2. Απονέμεται σε κάθε αγωνιστική ημέρα κύπελλο ταχύτερης συμμετοχής, με βάση την καλύτερη επίδοση, αθροίζοντας τον χρόνο στον Offshore (2 εκκινήσεις)

3. Τα έπαθλα του Πρωταθλήματος  απονέμονται σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
4. Έπαθλα Πρωταθλήματος Ομίλων – Λεσχών παίρνουν οι 3 πρώτοι Όμιλοι – Λέσχες (σχετικά: ΑΡΘΡΟ 5).

5. Έπαθλα απονέμονται επίσης στο τέλος του Πρωταθλήματος και στους μηχανικούς των Πρωταθλητών σε κάθε κατηγορία.

 

6. Απονέμεται επίσης στο τέλος του Πρωταθλήματος κύπελλο ταχύτερης συμμετοχής. Θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή στους μισούς συν ένα αγώνες του Πρωταθλήματος (3 από τους 5 για το 2015). Το κύπελλο απονέμεται στο πλήρωμα με τις περισσότερες κατατάξεις ταχύτερης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση ίσων νικών ταχύτερης συμμετοχής, το κύπελλο απονέμεται στο πλήρωμα με τον μικρότερο συνολικά χρόνο (αθροιστικά όλοι οι χρόνοι συμμετοχής στους αγώνες Οffshore)

ΑΡΘΡΟ 10  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
 

 

RIB SPORT 4c

 

 

Αποκλειστικά σκάφη monohull.

Τύπος πρόωσης αποκλειστικά ένας κινητήρας εξωλέμβιος τετρακύλινδρος.

Δέν υπάρχει όριο βάρους 

                                                                                                                          

 

 

RIB SUPER SPORT 6c

 

Αποκλειστικά σκάφη monohull.

Τύπο πρόωσης αποκλειστικά ένας κινητήρας εξωλέμβιος εξακύλινδρος. 

Δέν υπάεχει όριο βάρους

                                                                                                                                                                                           

 

 

OPEN EVOLUTION

Ελάχιστη ιπποδύναμη 2 Χ 150ΗΡ 

ή 1 Χ 300ΗΡ Οκτακύλινδρος

 

 

Αποκλειστικά σκάφη monohull.

Επιτρέπεται οποιοδήποτε τύπος πρόωσης.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ιπποδύναμης κινητήρων.

Ελάχιστη ιπποδύναμη κινητήρα -ων οι 2Χ150ΗΡ ή 1Χ300ΗΡ Oκτακύλινδρος.

Απαραίτητα σκάφη με λεμβολόγιο (όπως ορίζεται από τον νόμο)

Δεν υπάρχει όριο βάρους  

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

Βαθμολογία

1.Κάθε Όμιλος πρέπει υποχρεωτικά σε κάθε αγωνιστική να διοργανώνει σε χρόνο που θα τον διευκολύνει, την ίδια αγωνιστική ημέρα ή σε δύο ημέρες (Σαββατοκύριακο), αγώνα ανοικτής Θάλασσας (Οffshore) με συνολική απόσταση 50 ναυτικά μίλια αλλά και αγώνα ταχύτητας Circuit με συνολική απόσταση 20 ναυτικά μίλια.

Oι αγώνες Circuit & Offshore έχουν υποχρεωτικά τις παρακάτω προδιαγραφές και διαμορφώσεις στίβων.

Circuit: διεξαγωγή σε περιοχή υπήνεμη με κατάσταση θάλασσας πολύ καλή.

Συνολική απόσταση 20 Ν.Μ. Διαμόρφωση στίβου1 Ν.Μ. Γύροι 10. Δίδονται διαδοχικά 2 εκκινήσεις των 10 γύρων

Οffsore: διεξαγωγή σε περιοχή όπου τα σκάφη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατάσταση θάλασσας με αυξημένο κυματισμό.

Συνολική απόσταση 50 Ν.Μ. Διαμόρφωση στίβου 2,5 Ν.Μ. Γύροι 10. Δίδονται διαδοχικά 2 εκκινήσεις των 10 γύρων

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι κακές (+5 BF) θα μειώνεται η συνολική απόσταση. (Συνολική απόσταση 35 Ν.Μ. Διαμόρφωση στίβου 2,5 Ν.Μ. Γύροι 7)

Δίδονται διαδοχικά 2 εκκινήσεις των 7 γύρων ή και κατόπιν απόφασης της Π.Ε.Α. μπορεί διεξαχθεί ένα μόνο σκέλος συνολικής απόστασης 35 Ν.Μ. (μία εκκίνηση Διαμόρφωση στίβου 2,5 Ν.Μ 14 Γύροι )

Η εκτίμηση για την μείωση της απόστασης Offshore, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, είναι στην απόλυτη κρίση της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνων (με πλειοψηφική απόφαση) και βέβαια είναι δεσμευτική για τον διοργανωτή Όμιλο – Λέσχη

Και οι δύο αγώνες βαθμολογούνται με βάση τον παρακάτω πίνακα και προσμετρούνε αθροιστικά στην κάθε συμμετοχή του Πρωταθλήματος.

Το άθροισμα των επιδόσεων της κάθε συμμετοχής στις δύο εκκινήσεις του κάθε αγώνα δίνει την επίδοση του κάθε αγώνα Offshore ή Circuit. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κύπελλο θέσης Offshore ή Circuit, θα απονέμεται με βάση την καλύτερη επίδοση αθροιστικά σε χρόνο από τις δύο επιδόσεις του κάθε αγώνα Offshore ή Circuit.

Το άθροισμα των επιδόσεων Offshore + Circuit της κάθε αγωνιστικής ημέρας δείχνει την επίδοση σε βαθμούς της κάθε συμμετοχής. Η συμμετοχή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις αγωνιστικές (αθροιστικά) θα αναδειχθεί στο τέλος Πρωταθλήτρια κατηγορίας.                               

2. Η βαθμολογία σε σχέση με την κατάταξη ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Κατάταξη ΒΑΘΜΟΙ
1η θέση 100
2η θέση 80
3η θέση 60
4η θέση 50
5η θέση 40
6η θέση 30
7η θέση 20
8η θέση 10

 

 

 

3. Κατηγορία θεωρείται συμπληρωμένη, μόνο στην περίπτωση που εκκινούν 3 συμμετοχές.

Μόνο σε αυτήν την περίπτωση δίδεται εκκίνηση Circuit, καταχωρείται βαθμολογία και απονέμονται κύπελα σε Αγωνιστική.

4. Για να αναδειχθεί κάποιος αγωνιζόμενος πρωταθλητής κατηγορίας θα πρέπει να έχει συμπληρωμένη κατηγορία στις μισές συν μία αγωνιστικές ημέρες του Πρωταθλήματος. Παράδειγμα: εάν οι αγωνιστικές ημέρες είναι 5, πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένη κατηγορία στις 3 από αυτές, εάν είναι 6 πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένη κατηγορία στις 4 κτλ.                                                                       .              .                                                                       
5
. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος του πρωταθλήματος, πρωταθλητής κατηγορίας, ανακηρύσσεται όποιος έχει κερδίσει πιο πολλές πρώτες θέσεις (αθροιστικά Offshore + Circuit). Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας σε πρώτες θέσεις, ανακηρύσσεται Πρωταθλητής αυτός που έχει καλύτερες θέσεις σε αγώνα Circuit.                                                                                                                                              

 

 

                                               

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KAI ΣHMAIEΣ.

1.Υποχρεωτικά bucket, ποδόγκαζο, κράνος, σωσίβιο, quick stop, για κυβερνήτη και συγκυβερνήτη.

2.Στους  αγώνες Offshore & Circuit επιβάλλεται να υπάρχει κριτής σε κάθε γωνιά – στροφή σήμανσης του στίβου.

3. Οι Όμιλοι – Λέσχες που διοργανώνουν τους αγώνες είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των κριτών που χρησιμοποιούν. Οι κριτές πρέπει να είναι άριστοι γνώστες του κανονισμού αγώνων και να υπάρχουν σε κάθε σημαδούρα σήμανσης του στίβου. Σε κάθε σκάφος που υπάρχει κριτής θα επιβαίνει υποχρεωτικά και ένα μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνων.

Εκκίνηση:

Οι εκκινήσεις σε Circuit & Offshore δίδονται πάντα εν κινήσει πρόσω με πολύ μικρή ταχύτητα.

Στην εκκίνηση χρησιμοποιούνται οι σημαίες, κίτρινη & πράσινη.

Κίτρινη πάνω = Έτοιμοι Πράσινη πάνω = Εκκίνηση.

Τα σκάφη πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους αλλά σε καμιά περίπτωση να μην περάσουν το σκάφος του αλυτάρχη γιατί αυτό επιφέρει άμεση ποινή -50 βαθμούς.

Η θέση των σκαφών στην γραμμή εκκίνησης του αγώνα Offshore της 1ης αγωνιστικής, καθορίζεται με βάση την συνολική βαθμολογία της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου ανεξαρτήτου κατηγορίας Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίδονται θέσεις, με βάση την καλύτερη συνολικά επίδοση σε χρόνο (αθροιστικά όλες οι αγωνιστικές).. Την εσωτερική γραμμή λαμβάνουν τα σκάφη με υψηλότερη βαθμολογία. Τα νέα σκάφη που λαμβάνουν μέρος στο Πρωτάθλημα για 1η φορά παίρνουν αριθμό συμμετοχής αλλά και θέση στην εκκίνηση της 1ης αγωνιστικής, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων συμμετοχής στο Πρωτάθλημα.

Για τις επόμενες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος η θέση στην γραμμή εκκίνησης καθορίζεται με βάση την συνολική βαθμολογία της προηγούμενης αγωνιστικής Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίδονται με βάση την καλύτερη συνολικά επίδοση σε χρόνο (αθροιστικά επίδοση σε χρόνο Circuit + Offshore)

Η θέση των σκαφών στην γραμμή εκκίνησης του αγώνα Circuit της 1ης αγωνιστικής, καθορίζεται με βάση την κατάταξη της κατηγορίας στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Την εσωτερική γραμμή λαμβάνουν τα σκάφη με υψηλότερη βαθμολογία. Τα νέα σκάφη που λαμβάνουν μέρος στο Πρωτάθλημα για 1η φορά παίρνουν αριθμό συμμετοχής αλλά και θέση στην εκκίνηση της 1ης αγωνιστικής, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων συμμετοχής στο Πρωτάθλημα.

Για τις επόμενες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος η θέση στην γραμμή εκκίνησης καθορίζεται με βάση την κατάταξη της κατηγορίας στην  προηγούμενη αγωνιστική Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίδονται με βάση την καλύτερη συνολικά επίδοση σε χρόνο (αθροιστικά επίδοση σε χρόνο Circuit + Offshore)

Η διαδρομή του αγώνα Circuit πρέπει να είναι 20 ναυτικά μίλια (10 γύροι X 2 εκκινήσεις).

Κάθε κατηγορία παίρνει εκκίνηση ξεχωριστά στον αγώνα Circuit. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται  κατηγορία με 3 τουλάχιστον σκάφη  σε αγώνα Circuit τότε δεν θα διεξάγεται ο αγώνας. Σε αυτή την περίπτωση τα σκάφη της κατηγορίας που δεν συμπληρώνονται οι απαραίτητες συμμετοχές, θα αγωνίζονται μόνο στον αγώνα Offshore. Μπορεί κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνων σκάφη μικρότερων κατηγοριών να τρέξουν με σκάφη μεγαλύτερων κατηγοριών, αν δεν είναι συμπληρωμένη η κατηγορία τους, διεκδικώντας και το κύπελλο της κατηγορίας που τρέχουν.  Αν η κατηγορία είναι συμπληρωμένη και ενσωματωθεί με μεγαλύτερη, τότε διεκδικούν μόνο το κύπελλο της κατηγορίας τους. Η εκκίνηση θα πρέπει να δίδεται από την μακρύτερη δυνατή απόσταση, ώστε τα σκάφη να έχουν ξεχωρίσει μέχρι να φθάσουν στην πρώτη σημαδούρα (στροφή). Συμμετοχή που βρίσκεται στην γραμμή εκκίνησης, και δεν εκκινεί για κάποιον λόγω (μηχανικό η άλλο) μπορεί να εκκινήσει στην συνέχεια αφού έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν να συμπληρωθεί ο 1ος γύρος από τον 1ο συναγωνιζόμενο.

Οι 2 εκκινήσεις του αγώνα Circuit θα δίδονται διαδοχικά και θα εναλλάσσονται ενδιάμεσα οι κατηγορίες.

 

Επανεκκίνηση:

Σε περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγω του αγώνα, στην επανεκκίνηση τα σκάφη θα πρέπει να έχουν τη σειρά που κατείχαν πριν από τη διακοπή με ευθύνη του Αλυτάρχη, για το υπόλοιπο της διαδρομής που απομένει. Τυχόν σκάφος που προκάλεσε την διακοπή στην επανεκκίνηση, θα εκκινήσει τελευταίο.

Για την περίπτωση που διακοπεί ο αγώνας ενώ έχει συμπληρωθεί το 70% της συνολικής διαδρομής, με ευθύνη του Αλυτάρχη μπορεί να θεωρηθεί ότι ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί, δεν δίδεται επανεκκίνηση και τα σκάφη βαθμολογούνται  για την κατηγορία τους, με βάση την σειρά κατάταξης που είχαν την στιγμή της διακοπής. Συμμετοχή σκάφους που προκάλεσε την διακοπή του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο μηδενίζεται.

Αν κάποιο σκάφος έχει μηχανικό πρόβλημα αλλά θέλει να συνεχίσει στον αγώνα πρέπει να είναι πλαναρισμένο, διαφορετικά θεωρείται επικίνδυνο και αποβάλλεται με μαύρη σημαία.

Σε κάθε περίπτωση για να πάρει βαθμούς θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 7 γύρους σε σχέση με τελευταίο σκάφος που τερμάτισε κανονικά χωρίς πρόβλημα.

Ειδικότερα αν σε κάποια κατηγορία τερματίσουν όλες οι συμμετοχές και η τελευταία (που έχει μηχανικό πρόβλημα) είναι στον 6 γύρο τότε ο αλυτάρχης τερματίζει τον αγώνα και η συμμετοχή δεν παίρνει βαθμούς. Αν η συμμετοχή (που έχει μηχανικό πρόβλημα) έχει συμπληρώσει τον 7 γύρο και όλες οι άλλες συμμετοχές τερματίζουν κανονικά (10 γύροι) τότε ο αλυτάρχης μπορεί να δώσει την λήξη του αγώνα και η συμμετοχή να πάρει τους βαθμούς που της αναλογούν.

Στην περίπτωση που σκάφος αδυνατεί να συνεχίσει στον αγώνα λόγω μηχανικού ή άλλου προβλήματος αυτό πρέπει να δηλώνεται άμεσα από τον αγωνιζόμενο μέσω της επικοινωνίας με την οργάνωση (κριτές Αλυτάρχη). Το σκάφος μπορεί να δεχθεί βοήθεια, ακόμη και να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές σημείο, αλλά και να επιστρέψει στο αγώνα μετά από επικοινωνία με την διοργάνωση.

Το σκάφος που ακολουθεί, και ταυτόχρονα έχει την εσωτερική τροχιά και επομένως και την κλειστή στροφή, έχει όλη την ευθύνη. Θα πρέπει να προσέξει ώστε να μην ανοιχτεί πάνω στη στροφή λόγω ταχύτητας και πλησιάσει εκείνο που καταλαμβάνει την εξωτερική τροχιά.

Στην περίπτωση που το σκάφος καταλαμβάνει την εσωτερική τροχιά και προπορεύεται, θα πρέπει πάντα να ελέγχει την τροχιά του, να μην κάνει ανάποδα τιμόνια και «τετακέ», διότι αυτοί που ακολουθούν αιφνιδιάζονται και δε γνωρίζουν πού θα καταλήξει.

 

 

Σημαίες:

 

Οι κριτές είναι οι απόλυτοι υπεύθυνοι στον τομέα ευθύνης τους σε κάθε σημαδούρα σήμανσης του στίβου και στις παρακάτω περιπτώσεις ενεργούν άμεσα χωρίς να περιμένουν εντολή όπως:

1. Αθλητής στην θάλασσα : Κόκκινη σημαία – Διακοπή αγώνα.

2. Σύγκρουση σκαφών – ανατροπή σκάφους : Κόκκινη σημαία – Διακοπή αγώνα.

3. Σημαδούρα σήμανσης στίβου η οποία δεν είναι στην θέση της :Κόκκινη σημαία – Διακοπή αγώνα.

4. Τετακέ σκάφους – μηχανική βλάβη – ακινητοποίηση σκάφους, επικίνδυνα αντικείμενα ή σκάφη  στον στίβο: Κίτρινη σημαία ( μείωση ταχύτητας – απαγορεύεται η προσπέραση) έως να δοθεί λύση στο πρόβλημα από τα σκάφη ασφαλείας.
O αλυτάρχης και οι υπεύθυνοι κριτές του αγώνα στις σημαδούρες σήμανσης του στίβου, θα πρέπει να διαθέτουν και να επιδεικνύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τις σημαίες του παρακάτω πίνακα:

 

 

ΧΡΩΜΑ  ΣΗΜΑΙΑΣ

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

 

ΚΙΤΡΙΝΗ

Στην ένδειξη της Κίτρινης σημαίας αγωνιζόμενοι ελαττώνουν ταχύτητα, και απαγορεύεται η προσπέραση.
 

ΚΟΚΚΙΝΗ

Στην ένδειξη της Κόκκινης σημαίας ο αγώνας διακόπτεται, λόγω κινδύνου.
 

ΜΑΥΡΗ

Σε αυτόν που υποδεικνύεται η Μαύρη σημαία, πρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα αμέσως
 

ΑΣΠΡΗ

Η Άσπρη σημαία από το αλυτάρχη υποδεικνύει ότι απομένει ακόμα ένας γύρος.
 

ΜΠΛΕ

Η ένδειξη της Μπλε σημαίας σημαίνει ότι υπάρχει σκάφος από πίσω και θα ντουμπλάρει τον προπορευμένο.

 

 

ΠΡΑΣΙΝΗ

 

Πράσινη είναι η σημαία εκκίνησης.

 

ΚΑΡΟ

 

 

Η Καρό σημαία είναι η σημαία του τέλους του αγώνα.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

Ποινές

 

 • 1) Επαφή του σκάφους με σημαδούρα σήμανσης του στίβου Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών.

 

 • 2) Μη πέρασμα από σημαδούρα σήμανσης του στίβου (check point) Ποινή = Ακύρωση. Επιτρέπεται η επιστροφή και το πέρασμα από την «χαμένη» σημαδούρα σήμανσης μόνο πριν το πέρασμα της επόμενης και πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή.

 

 • 3) Εμφάνιση χωρίς αγωνιστικές φόρμες κατά τις απονομές επάθλων. Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών. (Ποινή στο πλήρωμα, όχι ανά άτομο)

 

 • 4) Μη προσέλευση σκάφους στον τεχνικό έλεγχο κατά τον καθορισμένο χρόνο Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών.

 

 • 5) Μη προσέλευση πληρώματος (τουλάχιστον κυβερνήτης) στην καθορισμένη ενημέρωση πληρωμάτων. Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών. (Ποινή στο πλήρωμα, όχι ανά άτομο)

 

 • 6) Μη συμμόρφωση σε εντολές Κριτών – Αλυτάρχη & Πανελλήνιας Επιτροπής & ανάρμοστη συμπεριφορά Ποινή από -10 βαθμούς έως και αποκλεισμό της συμμετοχής από την αγωνιστική (με πλειοψηφική απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής).

 

 • 7) Τα κράνη των αθλητών πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου μόνο Full Face. Μη συμμόρφωση Ποινή = Αποκλεισμός.

 

 • 8) Αποδεκτά χρώματα μόνο πορτοκαλί & κόκκινο, βαμμένα, όχι αυτοκόλλητες ταινίες.

Άλλο χρώμα, η αυτοκόλλητες ταινίες  Ποινή -10 βαθμοί. (Ποινή στο πλήρωμα, όχι ανά άτομο)

 

 • 9) Σωσίβιο εγκεκριμένου τύπου αυτόματο ή τύπου jacket. Μη συμμόρφωση (χωρίς σωσίβιο) Ποινή = Αποκλεισμός

 

 • 10) Δοκιμαστικά στίβου μόνο κατά τον προγραμματισμένο χρόνο. Μη συμμόρφωση Ποινή από -10 βαθμούς έως και αποκλεισμό της συμμετοχής από την αγωνιστική. (με πλειοψηφική απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής)

 

 • 11) Στα δοκιμαστικά του στίβου τα πληρώματα πάντα με κράνη & σωσίβια. Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών.

 

 • 12) Αναγραφή Ομάδας αίματος κάθε αθλητή πάνω στο σκάφος, στο κράνος και στο σωσίβιο.

Μη συμμόρφωση Ποινή = Αποκλεισμός

 

 • 13) Συμμετοχή που δεν βρίσκεται στην γραμμή εκκίνησης ακυρώνεται.

 

 • 14) Μη έγκαιρη κατάθεση εγγράφων συμμετοχής έως 10 ημέρες πριν την 1η Αγωνιστική του Πρωταθλήματος, επιφέρει ποινή. Ποινή = αφαίρεση -20 βαθμών.

 

 • 15) Υποχρεωτική ενδυμασία κατά την διάρκεια των αγώνων οι αγωνιστικές φόρμες. Μη συμμόρφωση Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών. (Ποινή στο πλήρωμα, όχι ανά άτομο)

 

 • 16) Μη ύπαρξη υποδομής για στήριξη ιμάντων ανύψωσης, καθώς και μη ύπαρξη ρυθμισμένων ιμάντων ανύψωσης στα σκάφη επιφέρει ποινή. Ποινή = αφαίρεση -20 βαθμών.

 

 • 17) Απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας τα αγωνιζόμενα σκάφη να ακολουθούν τα προπορευμένα (το ένα πίσω από το άλλο, υποχρεωτικά τα σκάφη πρέπει να έχουν άλλη γραμμή πλεύσης).

Μη συμμόρφωση  Ποινή = αφαίρεση -20 βαθμών έως και αποκλεισμό από τον αγώνα.

 

 • 18) Μη έγκαιρη δήλωση αλλαγής συγκυβερνήτη ή και εναλλαγή κυβερνήτη – συγκυβερνήτη κατά την διάρκεια του αγώνα Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών

 

 • 19) Έλλειψη επικοινωνίας μέσω VHF αγωνιζόμενου σκάφους με την οργάνωση (Αλυτάρχη-Κριτές-Γραμματεία) Ποινή = αφαίρεση -20 βαθμών

 

 

 • 20) Μη τοποθέτηση αδιάβροχης κάμερας λήψης Video Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών ανά Αγωνιστική

 

 • 21) Μη σωστή τοποθέτηση αριθμών συμμετοχής (στο καπάκι κινητήρα δεξιά & αριστερά) Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών

 

 • 22) Ελλιπής φάκελος συμμετοχής έως 10 ημέρες πριν από Αγωνιστική (λήξη ασφάλειας, άδειας πλοών, φωτοτυπίες όλων των εγγράφων όσες και οι αγωνιστικές, κτλ) Ποινή = αφαίρεση -10 βαθμών

 

 • 23) Κακή – άκυρη εκκίνηση συμμετοχής Ποινή = αφαίρεση -50 βαθμών

 

 • 24) Άρνηση ανάρτησης διαφημιστικών στο σκάφος -50 βαθμούς.

 

Για την επιβολή οποιασδήποτε ποινής να πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη δύο τουλάχιστον μελών της Πανελλήνιας Επιτροπής. Η ποινή αναγράφεται στο φύλο αγώνα και ανακοινώνεται έως και 3 ημέρες μετά την αγωνιστική.

Οι απονομές των κυπέλλων γίνονται κανονικά με βάση την σειρά τερματισμού

Σε κάθε αγώνα και οι ποινές επιβάλλονται στην συλλογή των βαθμών της κατηγορίας που αγωνίζεται η συμμετοχή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα απονέμεται κύπελλο θέσης στην συμμετοχή που δεν έχει ποινή.

Οι ποινές επιβάλλονται άμεσα.

Οι ποινές μπορούν να επιβληθούν και σε αργότερο χρόνο, όταν η Επιτροπή Αγώνα & η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων έχουν πρόσβαση σε φωτογραφικό υλικό και video.

Οι ποινές πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν επιβληθεί έως και την επόμενη αγωνιστική του Πρωταθλήματος, όπου και θα γίνεται ενημέρωση των πληρωμάτων.

Αμέσως μετά τον τερματισμό κάθε αγώνα, η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων (με πλειοψηφική απόφαση) μπορεί να ελέγξει οποιαδήποτε συμμετοχή. Παρόντες υποχρεωτικά στην διαδικασία, όλα τα μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνων και οι Τεχνικοί τους σύμβουλοι.

Το σκάφος οδηγείται στο Park Ferme με την συνοδεία μέλους της Πανελλήνιας Επιτροπής.

Μη συμμόρφωση επιφέρει άμεσο αποκλεισμό & μηδενισμό.

Στην περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση και υπάρχει ποινή με βάση τον κανονισμό, η οποία αλλάζει την κατάταξη, ισχύει οι ποινή όχι μόνο στην βαθμολογία αλλά και στις απονομές θέσης – κυπέλλων. Εάν για λόγους οικονομίας χρόνου – προγράμματος, πρέπει να γίνουν απονομές και αργότερα ο έλεγχος του σκάφους, εφαρμόζεται τυχών ποινή στην συνέχεια.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Προδιαγραφές & υποχρεώσεις διοργανωτών Ομίλων – Λεσχών.

Κάθε διοργανωτής Όμιλος – Λέσχη αναλαμβάνοντας αγώνα του Πρωταθλήματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • 1. Η επιλογή της θαλάσσιας περιοχής της διεξαγωγής του αγώνα, πρέπει να είναι σε χώρο όπου να υπάρχει σε κοντινή απόσταση η δυνατότητα park ferme για τα σκάφη ώστε να διεξαχθεί ο τεχνικός έλεγχος αλλά και ρίψης στην θάλασσα (γλίστρα – γερανός) αλλά και η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνα Circuit (υπήνεμο μέρος – καλή κατάσταση θάλασσας) και αγώνα Offshore (ανοικτή θάλασσα – κυματισμός)
 • 2. Η κατάθεση της αίτησης για την άδεια διεξαγωγής του αγωνιστικού διημέρου στο Λιμεναρχείο όπου ανήκει διοικητικά η θαλάσσια περιοχή του αγώνα, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του.
 • 3. Πρέπει να γίνεται κοινοποίηση της διεξαγωγής του αγώνα στην δημοτική αρχή όπου ανήκει διοικητικά η περιοχή του αγώνα και αίτημα για έγγραφη συναίνεση διεξαγωγής του αγώνα. (το ζητάει το Λιμεναρχείο είναι τυπικό έγγραφο που αναφέρει απλά ο Δήμος, ότι δεν έχει αντίρρηση για την διοργάνωση του αγώνα.)
 • 4. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ξενοδοχείο για την διαμονή των αθλητών συνοδών και για τα μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνων , αν είναι δυνατόν κοντά στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα. (2 διανυκτερεύσεις 1 δωμάτιο ανά πλήρωμα & 2 δωμάτια για την Π.Ε.)
 • 5. Στον χώρο του park ferme θα πρέπει να υπάρχει γερανός για το ζύγισμα των σκαφών. Ο χώρος του park ferme θα πρέπει να φυλάσσεται.
 • 6. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν καλαίσθητο βάθρο απονομών.
 • 7. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τα κύπελλα του αγωνιστικού διημέρου για κυβερνήτες – συγκυβερνήτες
 • 8. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες σημαίες για τους κριτές – Αλυτάρχη (3 μαύρες, 3 κίτρινες, 3 κόκκινες, 3 μπλε, 1 λευκή, 1 πράσινη & 1 καρό) όπως επίσης και έξι τουλάχιστον σκαφών ασφαλείας, και τριών ακόμη σκαφών (κριτές – Αλυτάρχης)
 • 9. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 5 σημαδούρες σήμανσης ( 3 για την οριοθέτηση του στίβου Circuit & Offshore και 2 εφεδρικές)
 • 10. Η γραμματεία του αγώνα πρέπει να έχει οπτική επαφή με τα σκάφη όπως επίσης και επικοινωνία με τους αγωνιζόμενους – κριτές – σκάφη ασφαλείας – Αλυτάρχη.
 • 11. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ασθενοφόρου οχήματος & ιατρού του αγώνα. Κοινοποιείται επίσης η διοργάνωση του αγώνα σε δημοτική αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Ερυθρός Σταυρός με τους εθελοντές του είναι πάντα πρόθυμος για συνεργασία – παροχή βοήθειας, καταθέτοντας ανάλογο αίτημα.
 • 12. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τυχόν ασυνόδευτα, από οχήματα, σκάφη, να τα μεταφέρουν από το λιμάνι στον χώρο του park ferme και να τα επιστρέφουν μετά το τέλος του αγωνιστικού διήμερου. Απαραίτητη προϋπόθεση τα σκάφη με ευθύνη των ιδιοκτητών τους, πρέπει να είναι ασφαλισμένα πάνω στα trailer με αλυσίδα πρόσδεσης ή σχοινί, τα trailer πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, τα φώτα να λειτουργούν και η χούφτα ρυμούλκησης να λειτουργεί άριστα. Σε αντίθετη περίπτωση ο διοργανωτής Όμιλος – Λέσχη μπορεί να μην μεταφέρει τα σκάφη με προβλήματα στα trailer.
 • 13. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες πρέπει να έχουν διαθέσιμους αριθμούς συμμετοχής για τα σκάφη, ώστε να μπορούν να αντικαταστούν τυχών αλλοιωμένους αριθμούς σε συμμετέχοντα σκάφη.
 • 14. Οι κριτές του διοργανωτή Ομίλου – Λέσχης πρέπει να είναι άριστοι γνώστες του κανονισμού αγώνων.
 • 15. Οι διοργανωτές Όμιλοι – Λέσχες πρέπει να εκδίδουν τα αποτελέσματα της Αγωνιστικής τους όπου θα αναφέρονται και τυχών ποινές και να τα κοινοποιούν εντός 48 ωρών στους υπόλοιπους συνδιοργανωτές, μέσω email. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης θα επιβάλλεται ποινή -100 βαθμών στην κατάταξη Ομίλων – Λεσχών. Mετά την σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνδιοργανωτών για τα αποτελέσματα, η οποία θα προωθείται επίσης άμεσα μέσω email, o Διοργανωτής Όμιλος – Λέσχη θα πρέπει να αναρτά στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα εντός 96 ωρών. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης θα επιβάλλεται ποινή -100 βαθμών στην κατάταξη Ομίλων – Λεσχών.

Ο διοργανωτής Όμιλος – Λέσχη πρέπει να διοργανώνει επίσημα δοκιμαστικά του στίβου σε χρόνο που επιλέγει. Σε κάθε περίπτωση τα δοκιμαστικά του στίβου διεξάγονται με τους κριτές και τα σκάφη ασφαλείας στις θέσεις τους.

Ο διοργανωτής Όμιλος – Λέσχη μπορεί να διοργανώσει, με δική του ευθύνη, στα πλαίσια του αγωνιστικού διημέρου και τοπικό Πρωτάθλημα – Αγώνα με κατηγοριοποίηση που θα επιλέξει, προβάλλοντας και προωθώντας το sport με συμβατικές συμμετοχές σκαφών – πληρωμάτων, εκτός Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο κάθε Όμιλος – Λέσχη έχει τον απόλυτο έλεγχο της αγωνιστικής που διοργανώνει.

Η Πανελλήνια επιτροπή έχει το δικαίωμα για έλεγχο, ιδιαίτερα σε αγωνιστικά θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την εναρμόνιση με τον κανονισμό αγώνων.

Οι πλειοψηφικές αποφάσεις της Πανελλήνιας Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τον διοργανωτή Όμιλο -Λέσχη.

Οι Όμιλοι – Λέσχες συνδιοργανωτές του Πρωταθλήματος δεσμεύονται για τις παροχές και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν.

Μη συμμόρφωση επιφέρει αποκλεισμό από επόμενες διοργανώσεις (μετά από πλειοψηφική απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνων)

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

1. Για καθετί που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και αφορά καθαρά θέματα αγωνιστικού χαρακτήρα και τεχνικά  αποφασίζει η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων.

Για νέους κινητήρες που τυχόν εμφανιστούν στους αγώνες, την ευθύνη για την κατάταξή τους σε κάποια κατηγορία έχει η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων.