Πανελλήνια Συγκέντρωση Φουσκωτών Σκαφών στην Κω! Print

o Ρ.Ο.ΤΑ. ήταν εκεί... στην Πανελλήνια Συγκέντρωση Φουσκωτών Σκαφών στην Κω!     

25-26 Ιουνίου 2011